Rusmedia

For a great Europe, from Gibraltar to Vladivostok ! – За Великую Европу, от Гибралтара до Владивостока !

Wat is Euro-Rus ?

Euro-Rus is een vereniging met als doel het promoten van de Europese As, ook wel eens de As “Parijs-Berlijn-Moskou” genaamd. Euro-Rus gaat er van uit dat de werelddominantie van de opeenvolgende zogenaamde “Amerikaanse” regeringen nefast is voor alle culturen ter wereld. En daarmee ook voor de Europese culturen. Het begrip “Amerikaanse regering” staat niet gelijk aan het begrip “Amerikaans volk”. De Amerikanen van Europese origine – maar niet enkel zij- betalen immers, net als de rest van de wereld, eveneens een hoge prijs voor de opgedrongen “Amerikaanse” multi-culturele samenleving. Als we spreken over “Amerikaanse regering” dan bedoelen we hiermee de verderfelijke lui die er de loges, de lobbies en delen van de regeringen bevolken, de internationale bankiers, de geldwisselaars. We bedoelen Skulls & Bones, de Bilderbergers, de Council of Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, …

De werelddominantie door de internationale bankiers is voor de culturen van onze vele Europese volkeren zeer schadelijk.

Dit geldt evenzo voor Groot-Brittannië. Groot-Brittannië lijkt wel een vazal van de “Amerikaanse” lobbies. De lobbies die Amerika overheersen, bevinden zich ook in Groot-Brittannië. De Engelsen, Schotten, Ieren en Welshmen zijn slachtoffer van de lobbies die in Groot-Brittannië hun hoofdkwartier hebben opgeslagen. De Britse politiek heeft, in opdracht van de internationale bankiers, steeds de Europese belangen ondermijnd. De enige wijze om een dam op te werpen tegen deze internationale bankiers is een sterk Europa. Een Europa der volkeren, maar ook een realistisch Europa. Een sterk en vrij Europa kan  gebouwd worden op de As “Parijs-Berlijn-Moskou”. Dit is de enige geopolitieke as waarbij Europa echt vrij kan zijn. Euro-Rus promoot de vriendschap tussen alle Europese volkeren, van Gibralltar tot Vladivostok. Elk Europees volk moet voor zichzelf kunnen beslissen wat goed is voor haar. Maar deze beslissingen mogen de onenigheid binnen Europa niet aanwakkeren.Wij Europeanen van Indo-Europese origine staan voor een belangrijke periode. Gaan we het overleven of niet ? De demografische evolutie speelt in ons nadeel. Demografen voorspellen de komende 20 jaar de komst van niet minder dan 500 miljoen immigranten (ja, u leest het goed : vijfhonderd miljoen !) uit Afrika en Azië. Dit tezamen met het gegeven dat onze oorspronkelijke bevolking zowat zal gehalveerd zijn doordat we nog amper kinderen krijgen, leidt naar een zekere ondergang. Europa heeft in de loop der geschiedenis veel oorlogen gekend. Vele oorlogen werden door de internationale bankiers aangewakkerd. De meest bloedige was de Tweede Wereldoorlog. De Europese volkeren staan nu op het punt dat ze zich geen oorlog binnen Europa meer kunnen veroorloven. De Europese volkeren moeten elkaar de hand reiken willen ze de uitdagingen van de nabije toekomst aankunnen. Gaan we elkaar nog eens trachten uit te roeien, en dit opnieuw onder bevel van de internationale bankiers ? 

 

Een belangrijke factor in deze Europese As is Rusland. Jarenlang was dit Europese land voor het Westen de vijand. In het Westen kregen we in de media de gruwelijkste verhalen over de situatie in Oost-Europa terwijl ze in Oost-Europa niets vriendelijker over ons vertelden. Het “Ijzeren Gordijn” werd een begrip. Het ooit zo machtige Europa werd dank zij de Tweede Wereldoorlog naar de geschiedenisboekjes verwezen. We kunnen ons terecht de vraag stellen wie baat had (en heeft) bij de vele Europese oorlogen ? Vandaag wordt Europa nog steeds verdeeld in twee kampen : enerzijds de landen onder “Amerikaanse” invloedsssfeer en anderzijds is er Rusland. Rusland is een doorn in het oog van de “Amerikaans-Britse” lobbies, de internationale bankiers. Daarom laten ze geen mogelijkheid voorbijgaan om Rusland in een slecht daglicht te stellen. Op kunstmatige wijze worden Westeuropeanen en Oosteuropeanen tegen elkaar opgezet. Net zoals in de tijd van de Koude Oorlog. Alleen is de Gruwelijke Muur van de Verdeeldheid een paar honderd kilometer naar het Oosten opgeschoven.

 

De vraag die we ons kunnen stellen is : “Waarom Rusland en niet Amerika ?” Zij die voor de Atlantische As kiezen of “het Westen” – dit wil zeggen : de Verenigde Staten, West-Europa en Israël; de as Washington-Brussel-Tel Aviv – denken dat het land overzee, de VS, een baken is van ultieme vrijheid. Daar waar zij de plak zwaaien zien we dat er van deze vrijheid niet veel meer overblijft.

 

1. In de VS steunen de machtige economische lobbies beide partijen van het “democratisch” systeem. Wie er ook aan de macht komt, de lobbies winnen altijd. Het Amerikaanse volk betaalt er de prijs vooor.

 

2. In West-Europa hebben de meeste landen wetten die de vrije meningsuiting aan banden leggen. We mogen maar op één manier over immigratie en geschiedkundige axioma’s denken.

 

3. Israël behandelt haar buren alsof ze rechteloos uitschot zijn.Daarom verwerpen wij de Atlantische As. Dit is een As van de verdrukking.

 

De Europese As – dit wil zeggen West-, Midden- en Oost-Europa – is de As met de grootst mogelijke slaagkansen voor de Vrijheid. Rusland wordt door de vrijheidsberovende en vrijheidshatende Atlantische As als “ondemocratisch” beschouwd. Voor de Atlantisten staat “democratie” voor het ongestraft leegroven van de grondstoffen van onze aarde en het ongestraft en onbegrensd oplichten en bestelen van het volk. Ja, “democratie” staat voor het ongestraft uitbuiten van alle volkeren ter wereld. Voor zulke vorm van “democratie” bedanken we vriendelijk. Er bestaat immers een andere vorm van democratie : democratie uitgevoerd zoals in Rusland. In Rusland kan men heden ten dage nog steeds pakken literatuur verkrijgen die in West-Europa velen naar de galg of de kerker zouden brengen. Men gebruikt er nog de ware historische terminologie. De meeste Russen zijn enorm gehecht aan hun land en hun volk. Zij kennen hun geschiedenis. Zij kennen hun beulen en hun helden. Zij kennen hun Tradities. Zij kennen hun liederen. En, zeer belangrijk, zij verwerpen alles wat hun land naar beneden haalt. Het is niets voor niets dat hun president, die een geleide democratie voorstaat, zo populair is.

 

West-Europa, met Duitsland als zeer belangrijk land, brengt ons “Orde” bij. Oost-Europa, met Rusland als zeer belangrijk land brengt ons behoud van Geloof en Tradities bij. Sommigen zeggen : Duitsland is het lichaam, Rusland de ziel. Samen met alle andere landen van Europa kan het niet anders of Europa wordt opnieuw groots. In deze Europese As is elk Europees land en elk Europees volk belangrijk. De dubbele adelaar staat symbool voor dit Europa. Eén hoofd kijkt naar het Westen, het andere naar het Oosten. Maar ze hebben één lichaam ! De Europese As is de enige As om Europa Europees te houden. Rusland is het enige land dat de Amerikaanse wereldheeerschappij kan doorbreken.

 

Voor een groot(s) Europa, van Gibraltar tot Vladivostok !

 

Met vriendelijke groeten,

 

Kris Roman


Euro-Rus

 

 
%d bloggers like this: